Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Staré Sedlo - Údaje o vydaném územním plánu (43 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Textová část (579 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Textová část - Tabulky ZPF (179 kB, xls) stáhnout zde

Staré Sedlo - A1 - Základní členění území (1076 kB, pdf) stáhnout zde

Staré Sedlo - B1 - Hlavní výkres (1772 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - B1a - Hlavní výkres - Detail (926 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - B2 - Dopravní infrastruktura (1636 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - B3 - Technická infrastruktura (1738 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - B3a - Technická infrastruktura - Detail (893 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - B4 - Návrh ÚSES (1256 kB, pdf) stáhnout zde

Staré Sedlo - C1 - Vymezení VPS, opatření a asanací (1596 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - D1 - Záplavová území (1119 kB, pdf) stáhnout zde

Staré Sedlo - E1 - Koordinační výkres (2088 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - E2 - Širší vztahy (470 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - E3 - Zábor ZPF a PUPFL (1554 kB, pdf) stáhnout zde

Staré Sedlo - Změna č. 1 - Údaje o vydané změně (56 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Změna č. 1 - textová část (274 kB, pdf) stáhnout zde

Zpráva o uplatňování Územního plánu Staré Sedlo stáhnout zde

Staré Sedlo - Změna č. 1 - Výkres základního členění (1147 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Změna č. 1 - Hlavní výkres (609 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Změna č. 1 - Hlavní výkres (detail) (952 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Změna č. 1 - Výkres VPS (567 kB, pdf) stáhnout zde
Staré Sedlo - Změna č. 1 - Výkres ZPF (607 kB, pdf) stáhnout zde

 

změna č. 2 - konečné projednání (5.51 MB)

 

Územní plán Staré Sedlo Úplné znění po změně č.1 a č.2 (15.42 MB)

 

Změna č. 3 ÚP Staré Sedlo - hlavní výkres (600.19 kB)

Změna č. 3 ÚP Staré Sedlo - koordinační výkres (3.54 MB)

Změna č. 3 ÚP Staré Sedlo - text. část (212.14 kB)

Změna č. 3 ÚP Staré Sedlo - ZČÚ (503.43 kB)

Změna č. 3 ÚP Staré Sedlo - ZPF (955.52 kB)