Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Vyhlášení nálezu 1/2021 - Mourovatá kočka se 3 koťaty

 

Obec Staré Sedlo, Zámecká 100,  357 46   Staré  Sedlo

 

 

Ve Starém Sedle

 02.09.2021

 

 

VYHLÁŠENÍ NÁLEZU

 

 

 

Obec Staré Sedlo oznamuje, že byly nalezeny na území obce Staré Sedlo v Sokolovské ulici  následující věci, jejichž vlastník není znám:

 

Číslo nálezu                                     Popis nalezené věci

1/2021                                               Mourovatá kočka se 3 malými koťaty

 

 

Případný majitel se může přihlásit a prokázat vlastnictví zvířete na telefonním čísle 606 457 744 (paní Křehlíková, předsedkyně spolku Láskou ke kočkám, z.s.)

 

Nepřihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, nakládat s věcí jak poctivý držitel.

 

Přihlásí-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni stržený po zaplacení nákladů a nálezného.

 

Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, vlastnické právo k věci nebo k výtěžku za ni strženému.

 

Upozorňujeme, že při vyzvednutí nalezené věci je nutné prokázat vlastnické nebo užívací právo k této věci a předložit průkaz totožnosti.

 

 

 

 

Miroslav Toncar, v.r.

starosta

 

kočka 1

kočka 2

kočka 3

kočka 4

 

Vyvěšeno na úřední desce správního orgánu a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Vyvěšeno: 2. 9. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět