Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

VOLBY - Informace o počtu a sídle volebních okrsků v Obci Staré Sedlo

Oznámení   o  době   a   místě   konání   voleb   

 

 

do    zastupitelstva    obce Staré Sedlo   podle   §   29    zákona   č.   491/2001   Sb.,   o   volbách   do   zastupitelstev   obcí   a   o   změně   některých   zákonů

 

 1.   Volby   do   zastupitelstva   obce    Staré Sedlo

se   uskuteční   v   pátek   dne   23.09.2022   od   14.00   hodin   do     22.00   hodin   a   v   sobotu   dne   24.09.2022   od   8.00   hodin   do   14.00   hodin.  

 

2.   Místem   konání   voleb

     ve   volebním   okrsku   č.   ......1...........

     je   volební   místnost:   Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo

     pro   voliče    podle   místa,   kde   jsou    přihlášeni   k   trvalému   pobytu     ve Starém Sedle.

 

3.   Voliči    bude     umožněno    hlasování    poté,     kdy    prokáže    svoji totožnost   a   státní       občanství    České   republiky,   popřípadě   státní  občanství    státu,   jehož    občané   jsou    oprávněni   volit    na   území   České   republiky.

 4.   Voliči   budou    dodány   nejpozději   3    dny   přede   dnem    konání   voleb   hlasovací   lístky.   V   den   voleb    volič   může   obdržet    hlasovací   lístky   i    ve   volební místnosti.

 5. Totožnost   a   státní   občanství   prokáže   volič   občanským   průkazem   nebo   cestovním   pasem   České   republiky,   jde-li   o cizince,   průkazem o povolení k pobytu.   Neprokáže-li   volič   svou   totožnost   a   státní   občanství   České   republiky,   popřípadě   státní   občanství   státu,   jehož   občané   jsou   oprávněni   volit   na   území   České republiky,   nebude   mu   hlasování   umožněno.

 

 Ve Starém Sedle   dne  25.07.2022            

 

 

                                              Miroslav Toncar, starosta  

Vyvěšeno: 25. 7. 2022

Datum sejmutí: 24. 9. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět