Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo

Obecní úřad Staré Sedlo, Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo

 

 

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo

 

 

Obecní úřad Staré Sedlo upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo, se ukládají na podatelně obecního úřadu Staré Sedlo.

V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Staré Sedlo umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Obecní úřad Staré Sedlo není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo, jsou ukládány u pobočky České pošty (Pošty Partner) Sokolovská 195, 356 01  Staré Sedlo.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy).

 

Vyvěšeno: 1. 4. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět