Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

  • Rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet

Rozpočet, rozpočtové opatření, střednědobý výhled a závěrečný účet obce jsou po schválení zveřejněny na internetových stránkách obce:

www.staresedlo.cz/urad-obce/uredni-deska/

Do listinné podoby je možno nahlédnout ve dnech pondělí a středa od 8.00 hod. do 16.00 hodin na obecním úřadu.

Návrh rozpočtu, návrh závěrečného účtu a návrh střednědobého výhledu je zveřejněn na internetových stránkách obce a na úřední desce nejméně 15 dnů přede dnem jeho projednávání na zasedání zastupitelstva obce. Zveřejnění trvá až do schválení zastupitelstvem obce. Do listinné podoby je možno nahlédnout ve dnech pondělí a středa od 8.00 hod. do 16.00 hodin na obecním úřadu.

Vypracovala: Šťáhlovská Venuše

Schválil: Toncar Miroslav

 

  •  SVOZ ODPADU:

 Vývoz odpadních nádob, které jsou vyváženy 1 x za 14 dnů, bude uskutečněn v roce 2023 v úterý LICHÝ TÝDEN .

 

  • SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Od ledna 2023 bude opět přistavován kontejner na velkoobjemový odpad u budovy obecního úřadu 1 den v měsíci  a to 3. středu v měsíci od 09:00 do 18:00 hodin.  

TERMÍNY PŘISTAVENÍ KONTEJNERU V ROCE 2023: 18.leden, 15.únor, 15.březen, 19.duben, 17.květen, 21.červen, 19.červenec, 16.srpen, 20.září, 18.říjen, 15.listopad, 20.prosinec.

 

  • Informace o poplatcích v roce 2023

Ceny za svoz odpadu:

nádoba 120 l   vývoz každý týden      1.997,- Kč

nádoba 120 l   vývoz 1 x za 14 dnů       998 ,- Kč

nádoba 240 l   vývoz každý týden      3.994,- Kč

nádoba 240 l   vývoz  1 x za 14 dnů   1.997,- Kč

 

Poplatky za psy:

První pes 100,- Kč

Každý další 150,- Kč

Veškeré poplatky (svoz odpadu, poplatek za psa, poplatek za pronájem pozemku) je možno zaplatit do pokladny obecního úřadu nebo na účet obce 3423391/0100

a v poznámce pro příjemce uvést číslo domu + příjmení a jméno plátce.

Těm, kteří nezaplatí poplatky do pokladny obecního úřadu do 28.2.2023, bude poslána složenka se splatností do 31.3.2023.

 

  • SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:

15.04.2023

09.09.2023

 

 OBČANSKÉ PRŮKAZY:

 

CESTOVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ:

 

PASY:

 

ÚŘEDNÍ DESKA:

 

 

  • ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE:

1 x měsíčně, nebo dle pořeby, nejméně jednou za 3 měsíce, termín konání ZO bude vždy vyvěšen na elektronické a úřední desce obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

 

VYHLÁŠKY OBCE

 

FORMULÁŘE:

 

PODNIKÁNÍ V EU:

 

KULTURA V OBCI:

 

SPORT:

V OBCI: www.staresedlo.cz/udalosti-v-obci/kam-za-sportem/

 

ČASOPIS LEADER MAS SOKOLOVSKO:

http://mas-sokolovsko.eu/casopisy/

 

DOTAZNÍK VZDĚLÁVÁNÍ OBČANŮ V MALÝCH OBCÍCH:

http://jdem.cz/9pcs6

 

MINISTERSTVO VNITRA ČR

PREVENCE DO KAŽDÉ RODINY (stáhnout zde) ŘÍJEN 2016

Bezpečnostní desatero

 

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo

Obecní úřad Staré Sedlo upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo, se ukládají na podatelně obecního úřadu Staré Sedlo.

V této souvislosti upozorňujeme, že Obecní úřad Staré Sedlo umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Obecní úřad Staré Sedlo není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Zámecká 100, 356 01  Staré Sedlo, jsou ukládány u pobočky České pošty (Pošty Partner) Sokolovská 195, 356 01  Staré Sedlo.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy).